T I N E R A D I N J A

Prosimo počakajte...

Za župana Škofje Loke

Tine Radinja

Neodvisna lista Prijatelji Loke

Naše izhodišče

NADALJUJMO SKUPAJ

V preteklih štirih letih smo kljub težkim preizkušnjam zvišali kakovost življenja v naši občini. Prav v vseh njenih delih smo naredili korake naprej. Pokazali smo, da znamo razvijati sodobna znanja, pritegnili smo nove investicije in poskrbeli za ohranjanje kulturne dediščine.

Danes je Škofja Loka živahna, prejemnica številnih priznanj in ponuja širne možnosti za vse generacije.

Ker želim s svojo ekipo uspešno nadaljevati delo, uresničevati zastavljene projekte in vpeljati še nekatere nove ideje, vas vabim, da se mi pridružite na tej poti.

Vabljeni vsi, gremo skupaj naprej. 

Program liste Prijatelji Loke (.pdf)

REALIZIRANIH
PROJEKTOV

92

%

KONCERTOV, RAZSTAV, PREDSTAV IN OSTALIH KULTURNIH DOGODKOV

1476

NOVI PROGRAMI ZA
STARE IN MLADE

14

PROJEKTI PRENOVE
CEST IN INFRASTRUKTURE
V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

188

Naslednja 4 leta

KONKRETNI NAČRTI

Naši načrti so ambiciozni na temelju izkušenj, realni na podlagi znanja in vključujejo želje občank in občanov.

Za čisto okolje in trajnostni razvoj

Za čisto energijo / Za varno okolje / Za manj odpadkov / Za kakovosten zrak in čisto vodo / Za več drevja / Za zeleno mesto

Za kakovostno staranje

Za prijetno, polno, aktivno in varno starost v domačem kraju / Za novi dom za starejše / Za varovanja stanovanja / Za dodatne programe za starejše

Za aktivno preživljanje prostega časa

Za raznovrstno ponudbo / Za še večjo podporo društvom / Za atletski stadion / Za kakovostno infrastrukturo za rekreacijo / Za vrhunske kulturne dogodke

Za zeleno mobilnost

Za trajnostne oblike premikanja / Za več kolesarskih poti / Za več javnega potniškega prometa / Za nadgradnjo prevozov na klic

Za močno gospodarstvo in turizem

Za kakovostna delovna mesta / Za podporo domačim podjetjem / Za uravnoteženo življenje / Za uspešen turizem prilagojen Loki

Za pametno mesto

Za digitalno nadgradnjo / Za nenehno učenje / Za nove rešitve in tehnologije v mobilnosti / Za boljši dostop storitev

Za spodbudno okolje za mlade

Za kakovostno izobraževanje / Za spodbudo zaposlovanja / Za omogočanje bivanja / Za raznovrstno preživljanje prostega časa

Za kakovostno izobraževanje

Za široko in prijetno izobraževanje / Za vseživljenjsko učenje / Za javne vrtce / Za različne priložnosti za vse / Za dobre pogoje za vzgojo in izobraževanje

Za učinkovito vodenje in upravljanje

Za jasno vizijo in strategijo / Za pametno delo za skupnost / Za aktivno participacijo / Za participativni proračun / Za demokracijo na vseh nivojih / Za sodelovanje.

Za dostopnost bivalnih prostorov

Za več stanovanj in za bolj dostopna stanovanja/

Za dostopno zdravstvo in socialne storitve

Za vključenost/ Za skrb za soljudi/ Za odlično podporo javnih zavodov/ Za nove programe za socialno vključevanje / Za več zdravstvenih programov in nove prostore

Že danes podpiraš našega kandidata

PRIDRUŽI SE NAM

Vabljeni vse občanke in občani, ki želite prispevati k uspešni zgodbi naše občine in izboljšati priložnosti za mlade in stare. Naša lista je popolnoma nestrankarska in neodvisna od kogarkoli - je lista prostovoljk in prostovoljcev za dobro skupnosti. Pišite nam ali nas kliknite na katerem od kanalov.

`

Poglej video

Poglejte nekaj naših

projektov

Predstavljamo delček projektov, ki gradijo uspešno in sproščeno zgodbo naše Loke.

E-koloka

promet

Eno leto Prostoferja

dogodki infrastruktura promet sociala

Mini bus Agata in Jurij

infrastruktura promet sociala

Kolesarjenje po starem

dogodki promet

Pisana Loka

dogodki infrastruktura

Spoznajte našo listo kandidatov in kandidatk za

OBČINSKI SVET

Tineta Radinjo javno podpira več kot tisoč občank in občanov Škofje Loke!

Tine Radinja
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

župan

Melita Rebič
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

direktorica

Rok Šarić
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

študent prava

Miha Ješe
SVETI DUH, KAMNITNIK

upokojenec

Lea Mlakar
SVETI DUH, KAMNITNIK

upokojenka

Veronika Hartman
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

upokojenka

Sergej Novak
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

predsednik Kluba škofjeloških študentov

Borjana Varja Koželj
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

upokojenka, prostovoljka Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka

Čas do prvega kroga lokalnih volitev

Prvi krog lokalnih volitev bo potekal 20. 11. 2022
Drugi krog lokalnih volitev bo potekal 4. 12. 2022
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev v občini in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja.