T I N E R A D I N J A

Prosimo počakajte...

Spoznajte našo listo kandidatov za

OBČINSKI SVET

Tineta Radinjo javno podpirajo več kot tisoč občank in občanov Škofje Loke!

1. VOLILNA ENOTA

TRATA , GODEŠIČ, RETEČE – GORENJA VAS

Blaž Jesenko
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

strojni tehnik

Lea Križnar
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

vodja razvoja in proizvodnje

Miha Peternel
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

mladinski delavec, vodja organizacije

Sara Zavec
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

učiteljica strokovno-teoretičnih modulov in praktičnega pouka na srednji šoli

Tomaž Avguštin
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

upravljalec strojnih linij

Veronika Hartman
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

upokojenka

Bojan Berčič
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

upokojenec, trener balinanja

Mateja Jenko
TRATA , GODEŠIČ, RETEČE - GORENJA VAS

študentka

2. VOLILNA ENOTA

ŠKOFJA LOKA – MESTO, LOG, ZMINEC

Tine Radinja
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

župan

Melita Rebič
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

direktorica

Sergej Novak
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

predsednik Kluba škofjeloških študentov

Saša Košenina
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

lektorica

Rok Šarić
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

študent prava

Urša Maček Možina
ŠKOFJA LOKA - MESTO, LOG, ZMINEC

podsekretarka

3. VOLILNA ENOTA

STARA LOKA – PODLUBNIK, SV. LENART – LUŠA, BUKOVICA – BUKOVŠČICA

Marko Murn
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

upokojenec

Borjana Koželj
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

upokojenka, prostovoljka Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka

Jan Gorše
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

modelski analitik

Marija Demšar
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

upokojenka

Anže Rebec
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

vodja ERP sistema

Janja Vizjak
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

upokojenka

Marko Mohorič
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

Sožitje Škofja Loka

Cveta Škopelja
STARA LOKA - PODLUBNIK, SV. LENART - LUŠA, BUKOVICA - BUKOVŠČICA

upokojenka

4. VOLILNA ENOTA

SVETI DUH, KAMNITNIK

Miha Ješe
SVETI DUH, KAMNITNIK

upokojenec

Tinka Tržan
SVETI DUH, KAMNITNIK

nam. generalnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje

Bojan Luskovec
SVETI DUH, KAMNITNIK

magister znanosti, upokojenec

Lea Mlakar
SVETI DUH, KAMNITNIK

upokojenka

Marko Kemperle
SVETI DUH, KAMNITNIK

elektro vzdrževalec

Darja Franko
SVETI DUH, KAMNITNIK

samostojna podjetnica

Čas do prvega kroga lokalnih volitev

Prvi krog lokalnih volitev bo potekal 20. 11. 2022
Drugi krog lokalnih volitev bo potekal 4. 12. 2022
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev v občini in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja.