T I N E R A D I N J A

Prosimo počakajte...

Na kratko o projektu

  • Spominsko obeležje ob 300. obletnici Škofjeloškega pasijona Med pomembnejšimi projekti so bili Dnevi Škofjeloškega pasijona, številna strokovna predavanja, posveti, Pasijonski koncert, predstavitev loških postnih jedi, pasijonska romanja … Na Mestnem trgu smo postavili in pripravili odprtje posebnega obeležja. Izhodišča zanj temeljijo na duhovnem, dramskem, verskem ter izobraževalnem pomenu Škofjeloškega pasijona. Poudarek je na kulturni dediščini in tradiciji pasijona, pa tudi na nesnovni – živi dediščini, s katero je močno povezano prostovoljstvo.

300-letnica Škofjeloškega pasijona

Spominsko obeležje smo odkrili na binkoštni ponedeljek, 24. maja 2021. Binkoštni praznik je prihod Svetega duha, praznuje se ga 50 dan po Veliki noči in se z njim sklene Velikonočni čas. Binkoštni ponedeljek pa je praznik Marije, Matere Cerkve. Izhodišča za obeležje temeljijo na duhovnem, dramskem, verskem ter izobraževalnem pomenu Škofjeloškega pasijona. Poudarek je na njegovi kulturni dediščini in tradiciji ter tudi na nesnovni – živi dediščini s katero je močno povezano prostovoljstvo. Želimo, da bo obeležje dodatek k prepoznavnost mesta in Škofjeloškega območja ter bo kot tak tudi del turistične promocije mesta. Naročnik spominskega obeležja je Občina Škofja Loka. Koordinator je Javni zavod 973.

Idejo za postavitev spominskega obeležja ob 300. obletnici Škofjeloškega pasijona, smo začeli oblikovati v lanskem letu. Umestiti smo ga želeli v staro mestno jedro – tja kjer poteka procesija oziroma uprizoritev Škofjeloškega pasijona. Pri umeščanju v prostor smo sodelovali z Odborom za prenovo in Oddelkom za okolje in prostor na Občini Škofja Loka. Postavitev je tako usklajena z bodočo podobo Mestnega trga in arhitektom ter ZVKD. Idejo smo nadgrajevali tudi z vsebinskega in oblikovalskega vidika. Naročnik obeležja je Občina Škofja Loka, oblikovalsko so ga zasnovali v Studiu Miklavc kjer skrbijo tudi za celostno podobo Škofjeloškega pasijona. Glavni vsebinski poudarek pa je podal pater Metod Benedik, velik poznavalec Škofjeloškega pasijona.

Izhodišča za obeležje temeljijo na duhovnem, dramskem, verskem ter izobraževalnem pomenu Pasijona. Poudarek je na kulturni dediščini in tradiciji Škofjeloškega pasijona, pa tudi na nesnovni – živi dediščini s katero je močno povezano prostovoljstvo. Želimo, da bo obeležje dodatek k prepoznavnost mesta in škofjeloškega območja ter bo kot tak tudi del turistične promocije mesta.

Oblikovalska zasnova: Studio Miklavc
Vsi vgrajeni vsebinski in likovni elementi imajo močan simbolni pomen. Osrednji del obeležja sestavljata znak Škofjeloškega pasijona in zapis ob 300. obletnici najstarejše ohranjenega dramskega besedila v slovenskem jeziku ter s tem označujeta namen njegove postavitve. Druga dva podolgovata elementa ponazarjata smer ter značilnost pasijonske procesije. Vsebujeta povečan faksimile besedila iz Škofjeloškega pasijona ter omembo Unescove kulturne dediščine. Oba elementa hkrati predstavljata poklon igralcem: grafična tekstura je sestavljena iz 800 črk iz Škofjeloškega pasijona, vsaka posamezna črka je simbol za posameznega igralca. Dodani so tudi odtisi stopal in kopit kot vidni dokaz na samem mestu uprizarjanja Pasijona.

Vsi glavni elementi so med seboj sestavljeni v nakazanem elementu križa, ki hkrati označuje točko glavnega prizorišča. Obeležje bo umeščeno na Mestni trg – med Rotovžem in kužnim znamenjem.

Besedilo iz Škofjeloškega pasijona: kapucin Metod Benedik
Obeležje izpostavlja tudi del besedila iz Škofjeloškega pasijona. Med več predlogi, ki smo jih prejeli, je skupina za Škofjeloški pasijon – županovo posvetovalno telo – izbrala in županu Občine Škofja Loka Tinetu Radinji podala predlog patra Metoda Benedika, nekdanjega predstojnika Kapucinskega samostana v Škofji Loki in člana strokovnega odbora Škofjeloškega pasijona 2022. Gre za vrstico, ki je del Pete slike Škofjeloškega pasijona – Krvavega pota, besede prvega angela »Ah človek, prov tojga Odrešenika pomisli«. Pater Metod Benedik pojasnjuje, da to kratko besedilo v strnjeni obliki povzema vsebino in sporočilo Škofjeloškega pasijona in jasno kaže na Kristusa, ki je nenehno v središču pasijonskega dogajanja ter hkrati tudi na človeka, ki ga Kristus nenehno nagovarja. Pri izbiri besedila je želel, da bi izbrana misel kljub jeziku Romualdovega časa, bila čim bolj jasna in razumljiva današnjemu človeku.

Foto: Tatjana Splichal in Aleš Jezeršek