T I N E R A D I N J A

Prosimo počakajte...

Na kratko o projektu

  • Občinska priznanja za leto 2022: Bronaste grbe so prejeli Jože Krmelj, Janez Plantarič in Jožefa Bernik. Srebrna grba od včeraj dalje pripadata tudi Združenju borcev za vrednote NOB Škofja Loka in mag. Aleksandru Igličarju. Zlati grb je prejela Jožica Žnidaršič. Častni občan Občine Škofja Loka je letos postal Jan Oblak.

Občinski nagrajenci 2022

1. 7. 2022

1656675802

 

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA 

JOŽICA ŽNIDARŠIČ

  • za njeno vestno in požrtvovalno delo v dobrobit vseh Ločanov in Ločank ter ohranjanje zgodovinskega pomena naše tradicije

Jožica Žnidaršič je po maturi študirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V času študija je leto in pol preživela v Angliji, kjer je delala v bolnišnici v Londonu in bila obenem aktivna v tamkajšnjem Slovenskem domu.

Svojo poklicno pot je začela v škofjeloškem podjetju Alpetour kot planer analitik ter jo nadaljevala v kranjskem Tekstilindusu in Hotelu Transturist v Škofji Loki. Svoj izziv je kasneje našla v računovodstvu Fakultete za matematiko in fiziko ter na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine. Do upokojitve leta 2012 je bila vodja računovodstva v Podjetju za vzdrževanje avtocest, ki se je nato združilo z DARS-om.

Z možem Francem sta se iz Ljubljane v Škofjo Loko preselila leta 1978. Je mati treh sinov in babica sedmim vnukom.

Vseskozi je bila aktivna v lokalnem okolju. Najprej v Smučarskem klubu Alpetour in pri organizaciji Pokala Loka, kjer je še vedno sekretarka organizacijskega odbora in tajnica kluba.

Leta 2002 se je vključila v delo Prosvetnega društva Sotočje Škofja Loka, kjer vsa leta sodeluje kot organizatorka prireditev in romanj ter kot tajnica društva. Aktivno je sodelovala tudi pri vseh predstavah Škofjeloškega pasijona.

Leta 1992 se je včlanila v Slovensko krščansko demokratsko stranko in kasneje svojo aktivnost nadaljevala v Slovenski ljudski stranki. Kot članica stranke je še danes aktivna v občinskem in izvršilnem odboru stranke, obenem je tudi članica Zveze upokojencev pri SLS.

V mandatu 2002-2006 je bila imenovana v Nadzorni odbor Občine Škofja Loka, v tem času je bila tudi članica Sveta Zavoda za šport. Nato je bila dva mandata zapored izvoljena v občinski svet, kot občinska svetnica je bila dejavna predvsem na področju šolstva in kulture.

Naj naštejem še nekaj drugih organizacij, v katerih je s svojim delom pustila pečat. To so Svet Krajevne skupnosti Stara Loka – Podlubnik, ki mu je tudi predsedovala, Župnija Stara Loka, Društvo šmarničnih romarjev, Društvo podeželskih žena Blegoš, Športno društvo Partizan, škofjeloško Društvo diabetikov, Kulturno zgodovinsko društvo Lonka, Gibanje za življenje, Društvo upokojencev Škofja Loka in Univerza za tretje življenjsko obdobje pri društvu ter Društvo prijateljev Svete dežele. Je tudi botra dvema otrokoma v Etiopiji, prijateljica Radia Ognjišče, podpornica Slovenske Karitas, Rdečega križa in Krščanskega bratstva invalidov, prostovoljka pri dobrodelni akciji »Manj svečk za manj grobov«, kot dolgoletna krvodajalka je kri darovala več kot 30 krat.

Zahvala gospe Joži, kot ji pravimo Ločani, za njeno dolgoletno vestno delo in zagnanost ter široko razvejano aktivnost v številnih društvih in organizacijah!

1656676235

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ŠKOFJA LOKA

  • za kakovostno in vsestransko delovanje združenja in ohranjanje vrednot NOB ter dolgoletno organizacijsko odličnost

Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka je samostojna, domoljubna, prostovoljna in nepridobitna organizacija civilne družbe, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov združujejo borci, drugi udeleženci narodnoosvobodilnega in protifašističnega boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941–1945. Je društvo, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanja vojnih grobišč ter na področju žrtev vojnega nasilja.

Združenje se zavzema za počastitev oseb in dogodkov, ki so pomagali krojiti našo pot do svobode. V ta namen organizira številne prireditve, tudi ob dnevu spomina na mrtve, ter skrbi za urejenost in ohranjanje spominskih obeležij na Škofjeloškem.

Združenje samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami deluje na številnih področjih kulturne dediščine, zgodovinopisja in založništva. Njegovi člani se trudijo za opominjanje na pomen druge svetovne vojne na Slovenskem in svoje delovanje usmerjajo v trud, da ti dogodki ne bi nikoli zbledeli v pozabo.

1656675905

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA

MAG. ALEKSANDER IGLIČAR

  • za njegovo prizadevno delo za prepoznavnost Škofjeloškega pasijona tako doma kot v svetu ter poglobljeno delo pri ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine

Mag. Aleksander Igličar je svojo poklicno pot začel leta 1988 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, jo nadaljeval v gospodarstvu v družbah Iskraemeco in Merkur ter na Centru za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje na Ekonomski fakulteti, kjer je od leta 2009 zaposlen kot višji predavatelj za računovodstvo.

Njegov pomemben doprinos k družbenemu življenju v občini se je začel leta 2006 s praznovanjem tisočletnice vasi Godešič. Ob tej častitljivi obletnici je bil predsednik organizacijskega odbora in gonilna sila pri organizaciji več kot šestdesetih različnih prireditev.

Med letoma 2008 in 2020 je bil predsednik Muzejskega društva Škofja Loka. Pod njegovim vodstvom se je delovanje društva še bolj okrepilo in postalo širše prepoznavno, tudi zaradi izdajanja številnih publikacij ter priprave nekaj manj kot 100 Blaznikovih večerov in drugih prireditev.

Mag. Aleksander Igličar je tudi med najzaslužnejšimi za vpis Škofjeloškega pasijona na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Aktivno je sodeloval pri oblikovanju kandidature za vpis, sodeluje pri pripravi vsakoletnih Pasijonskih doneskov in si prizadeva za prepoznavnost tega največjega škofjeloškega kulturnega bisera v svetu. Pomembno sled je pustil tudi pri prenovi cerkve sv. Miklavža na Godešiču.

1656676111

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA

JOŽE KRMELJ

  • za njegovo požrtvovalno in dolgoletno uspešno delo na kovaškem področju ter za uspešno delo pri ohranjanju in nadaljevanju tradicije obrti in umetnosti

Kovaštvo je v družini Krmelj že od leta 1870. Jože Krmelj, ki je dejavnost prevzel leta 1991, predstavlja že sedmo generacijo, ki ohranja kovaštvo na kovačiji.

Mojster Jože Krmelj je obrtnik leta 2021 in med drugim tudi prejemnik nagrade za posebne dosežke v rokodelstvu Zlata vitica 2012. V Kovaštvu namreč posebno pozornost namenjajo kovanim unikatnim izdelkom in rezilnemu orodju, ki ga izdelujejo po tisočletnem tradicionalnem postopku, ki ga danes obvlada le malo kovačev. Tudi zato je kovačija Krmelj unikum v slovenskem prostoru.

1656676143

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA

JANEZ PLANTARIČ

  • za njegovo dolgoletno delo pri ohranjanju obrti in trud pri lepšanju našega mesta

Čas je človeštvu od nekdaj predstavljal skrivnosten izziv. V Loki nam pri merjenju časa pomagajo Plantariči. Janez je obrt prevzel od svojega očeta Mira, ki je leta 1934 odprl delavnico na Placu, kjer obratuje še danes. V njej je delal od leta 1976 do upokojitve leta 2015, ko jo je prepustil sinu Petru. Urarska obrt v središču  mesta tako prehaja iz roda v rod in predstavlja enega od kamnov mestnega obrtniškega utripa. Za dodatno privlačnost Urarstva in trgovine Plantarič so zaslužne tudi njihove izložbe, ki jih ob pomembnejših dogodkih popestrijo s tematskimi razstavami.

1656676212

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA

JOŽEFA BERNIK

  • za njeno prizadevno delo pri promociji kraja, lokalne skupnosti in prispevek na področju družbenega življenja

Uspešno gostinsko podjetje Gostilna pri Boštjanu je bistveno pripomoglo k promociji in razvoju Križne Gore. Deluje po družinskem izročilu in že dobrih 25 let z dodatno turistično ponudbo privablja v občino številne obiskovalce od blizu in daleč.

Jožica z družino Bernik skrbi za urejeno in pristno lokalno okolje, ki ponuja kakovostno gostinsko-turistično ponudbo Škofje Loke. Člani družine se vedno odzovejo na lokalne pobude, med drugim so sodelovali tudi v zadnjih dveh uprizoritvah Škofjeloškega pasijona.

1656675747